Nicolaaskerk Dwingeloo

Profiel

Visie en Missie (vastgesteld 2019)

       Hervormde Gemeenten te Diever en Dwingeloo                            

deel uitmakend van de Protestantse Kerk in Nederland

 

       Visie                                                       

De gemeenten willen in beide dorpen een plek zijn waar mensen in een vertrouwde omgeving God en elkaar kunnen ontmoeten. 

Het woord van God, zoals wij dat in de bijbel vinden, is onze bron.

We geven ruimte voor ieders eigen beleving, waarin we elkaar respecteren, zodat ieder zich veilig en gezien voelt.   

De kerkelijke gemeenschap is een plaats van bezinning om te zoeken naar:

-          de uitdaging om het goede te doen

-          troost, rust en bemoediging 

-          geborgenheid voor een ieder, ongeacht geaardheid of afkomst - hulp voor wie dat nodig heeft.

 

Missie

Dit brengen wij  in praktijk door: 

-          Gods naam “Ik zal er zijn” zichtbaar proberen te maken  

-          het houden van toegankelijke kerkdiensten, beurtelings in Diever en Dwingeloo 

-          het ontwikkelen en houden van “vieringen” (naast de kerkdiensten) waar mensen terecht kunnen met hun vreugde en verdriet

-          een open kerk te zijn en naast de zondagse samenkomsten overige activiteiten te houden met ruimte voor eigentijdse vraagstukken

-          gestalte te geven aan het bredere verband van kerk-zijn, dichtbij en ver weg, met name op het gebied van de zorg voor de schepping en het omzien naar elkaar

-          actief en zichtbaar deel uit te maken van de samenleving in beide dorpen

-          met respect en kennis van de kerkelijke traditie (niet vanuit dogma’s) de kracht van de Bijbelse boodschap in een open sfeer te ontdekken.