Nicolaaskerk Dwingeloo

Gespreks kring

   

Gesprekskring rond het boek ’Verhaal van mensen’

Nu het gelukkig weer mogelijk is elkaar te ontmoeten, willen we het nieuwe seizoen beginnen met een gesprekskring. De gesprekken zullen gevoerd worden aan de hand van het boek Verhaal van mensen, geschreven door Peter Siebesma. De ondertitel luidt: ‘over helder water uit oude bronnen en nieuwe kansen voor een krimpende kerk’.

De achterflap van het boek vermeldt: ‘Het Verhaal van mensen is geschiedenis, natuurlijk: het waren mensen die de gewijde teksten schreven, de ontwerpers van kerkelijke dogma’s de eeuwen door en de architecten van kerken. Mensen zijn verantwoordelijk voor het christelijke wereldbeeld, ook voor de bonte verzameling van kerken in ons eigen kleine landje. En mensen zijn er nu verantwoordelijk voor om nieuwe wegen te zoeken voor een kerk in zwaar weer.’

Het aardige is, dat de schrijver geen gerenommeerd theoloog is, maar musicus en ontwikkelingspsycholoog. Hij zorgt daardoor voor verrassende invalshoeken.

We willen elkaar de ruimte gunnen en de groep niet al te groot laten zijn. Daarom is er een maximumaantal van 12 deelnemers bedacht. We komen onder mijn leiding bij elkaar in Hart van Diever, Westeres 7, in Diever.
De geplande data zijn: 20 oktober, 17 november, 19 januari, 16 februari, 23 maart.
Deelnemers schaffen zelf het boek aan en lezen voor de eerste keer thuis tot en met blz. 26.

Peter Siebesma, Verhaal van mensen, isbn 9789 4924 21814.
Te bestellen via uw eigen boekhandel voor €14,95.

Namens de werkgroep Bezinning & Inspiratie
Daan Bargerbos