Nicolaaskerk Dwingeloo

Gespreks kring

 

 herfst 2021

Bezinning & Inspiratie

Op de eerste dag van juni is de werkgroep Bezinning en Inspiratie (B&I) voor de eerste keer weer fysiek samen gekomen. We hebben een eerste aanzet gegeven tot een actief programma voor het komende seizoen. Als het belangrijkste van ons werk zien wij, het breed met elkaar delen van hoop en vertrouwen, waarbij we twijfel en angst ook durven benoemen. Door het aanbieden van een gevarieerd aanbod is er steeds een andere insteek en een zoeken naar wat ons bindt. Zo komen we bij elkaar om onszelf en een ander van dienst te kunnen zijn in onze samenleving. Zo zijn we samen op zoek naar het zingevende in ons leven.
De werkgroep B&I heet u van harte welkom bij de activiteiten en wenst u inspirerende bijeenkomsten toe!

 

Voorlopig gaan we de volgende activiteiten organiseren.

·         In oktober start een gespreksgroep. Het onderwerp en de data worden later nog bekend gemaakt.

·       Over de meditatiebijeenkomsten en de stilte wandeling vindt u elders in de kerkbode informatie.

·       Voor de kerklezing denken we aan het thema groene ethiek/ duurzaamheid. Dit wordt nog verder uitgewerkt.

 

Mocht u ideeën hebben voor activiteiten, geef dit dan door aan een van de werkgroep leden. Onze volgende vergadering is op 20 juli.

Wij hopen dat onze activiteiten in het najaar door kunnen gaan en dat de corona ons niet weer beperkt.

 

De werkgroep B&I: Greet Oosterveld, Immy Zuidema, Jacomijn Coumou, Daan Bargerbos en Bien van Noord - Hasper