Nicolaaskerk Dwingeloo

Activiteiten

  

Met Peter van ’t Riet door Leviticus in Assen

                      Thema lezing: Leviticus als theologie van daden.                                                                                                                                                         

Leviticus behoort waarschijnlijk tot de minst bekende en minst gelezen Bijbelboeken. Vooral door de vele offer- en reinheidsvoorschriften laten hedendaagse gelovigen zich niet meer zo gemakkelijk aanspreken. Het uitvoeren van een tempelritueel met bloedige offers is in veler ogen een achterhaalde vorm van godsdienst. Maar doen we met een dergelijke beschouwing wel recht aan dit Bijbelboek dat het hart van de Tora vormt?

Veel opvattingen over het boek Leviticus zijn helaas gebaseerd op misverstanden en onjuiste interpretaties van de tekst. Deze lezing laat zien dat de offerdienst theologie is, echter geen theologie van woorden, maar een theologie van daden.

TVG Assen nodigt u uit voor deze morgen: Omdat het zo  b o e i e n d  is. TVG is een driejarige cursus theologie van opzet, landelijk georganiseerd. Oecumenisch van aard, open naar andersdenkenden. Elke dinsdagmorgen van sept. t/m mei, behalve in de schoolvakanties. Interessante vakken met enthousiaste docenten: verrassend   -     verfrissend     -     verrijkend     -     veelkleurig!

Gastspreker:  Dr.Peter van ’t Riet uit Zwolle, auteur literatuur jodendom en o.a. docent Vrij Leerhuis voor Talmoed en Tora  Synagoge Zwolle

Datum:           Dinsdagmorgen 7 maart 2023

Gebouw:        Wijkcentrum ‘t Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen

Aanvang:       10.00 u., met inloop vanaf 09.30 u.

Kosten:           Entree gratis, koffie/thee voor eigen rekening

Meer info:       via onze website onder www.tvgassen.nl

U krijgt hier geen spijt van. Echt meer dan de moeite waard! Welkom. 

 

Wekelijkse bijbellezing

Elke zondag horen we gedeeltes uit de Bijbel. Ik volg doorgaans de lezingen die worden aangereikt via het leesrooster dat door de oecumenische Raad van Kerken is samengesteld.
Ter voorbereiding op die lezingen wil ik samen met u en met jou deze teksten lezen. Ik neem telkens een werkvertaling mee en iedereen mag haar of zijn eigen bijbel meenemen. We praten dan een uurtje met elkaar over deze teksten, zodat we wat meer vertrouwd raken met wat we horen. Iedereen kan meedoen, of je nu in Diever of in Dwingeloo woont, of je nu veel of weinig weet van bijbelteksten.
De bijeenkomsten zijn op de dinsdagmiddag vanaf 15.00 uur in de consistorie van de Pancratiuskerk. Inloop vanaf 14.45 uur.
Aanmelden kan via 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
of 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

ds. Daan Bargerbos

 

KOFFIE IN DE KERK.

Nu de beperkingen in verband met covid achter ons lijken te liggen willen we de onderlinge band en het omzien naar elkaar binnen onze beide dorpen proberen te versterken.

We gaan daar met kleine stapjes mee beginnen en proberen er op die manier achter te komen waar behoefte aan blijkt te zijn.

We starten in Diever vanaf maart met het organiseren van een koffieochtend in de Pancratiuskerk.

Op elke eerste en derde woensdag van de maand drinken we samen koffie in het koor van de kerk, heel informeel en op onze kosten. Vanaf 10 uur tot rond half 12 staat de koffie klaar. U kunt binnenlopen voor een praatje of misschien een luisterend oor, u kunt kennismaken met onze nieuwe kerkelijk werker Lieke Versluis en u kunt gerust ook samen met uw buurman of buurvrouw komen, ook al zijn zij geen lid van onze kerk. Onze bedoeling is juist om als kerk in het dorp ook kerk te zijn voor het dorp.

 Ook in Dwingeloo willen we iets dergelijks gaan opzetten, maar zoals u begrijpt heeft dat even wat meer voeten in de aarde omdat de Nicolaaskerk dit jaar verbouwd wordt.

Natuurlijk is iedereen vanuit Dwingeloo ook van harte welkom in Diever, maar het is toch wel de bedoeling dat er ook in Dwingeloo iets van de grond komt.

We willen daarvoor in overleg met Over Entinghe en houden u via het kerkblad en de website op de hoogte als er concrete voorstellen zijn.

 

Meditatie

  Meditatieavond 

De werkgroep Bezinning en Inspiratie organiseert vanaf september elke maand een meditatiebijeenkomst in het koor van de Pancratiuskerk in Diever. In het nieuwe jaar misschien ook weer om en om in de Nicolaaskerk in Dwingeloo.

 Vanuit de drukte van de dag komen we tot rust. Afgewisseld en ondersteund met muziek en korte teksten komen we tot innerlijke stilte. Dan kan het gebeuren dat onze aandacht opengaat naar ons eigen innerlijk, naar iets dat ons aanraakt en ontroert. In de stilte vind je de bron van goddelijke kracht, die niet ophoudt, die er altijd is.

Iedereen die behoefte heeft aan stilte – of een poosje stil wil zijn in het koor van onze mooie kerk – is van harte welkom.

We beginnen om 19.30 uur en het duurt ongeveer een uur.

De geplande bijeenkomsten zijn de woensdagen 14-9-2022, 12-10-2022, 09-11-2022, 11-1-2023, 08-02-2023, 08-03-2023, 12-04-2023, 10-05-2023.

Na afloop is het mogelijk even na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Om ongeveer te weten hoeveel mensen er komen is het handig dat je je opgeeft bij Immy Zuidema, tel. 0521-590089, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bij Jacomijn Coumou, tel. 0521-593919

     

Stiltewandeling


De werkgroep ‘Bezinning en Inspiratie’ organiseert zo nu en dan een stiltewandeling. De teksten die we gebruiken vinden we zeer waardevol om te delen.
Dit zijn diverse teksten van de tweede stiltewandeling.

Een stiltewandeling aan de hand van delen van het Zonnelied van Franciscus van Assisi

Franciscus van Assisi (1181-1226) zong “Wees geprezen mijn Heer”.
In dit loflied zijn het alle schepselen, de hemellichamen en de elementen,
die God prijzen, de schepper van hemel en aarde. Hij noemt alles broeder en zuster.
Heel het universum is een broeder- en zusterschap. Daarmee laat hij zien hoe alle leven met elkaar verwant is. Alles kan alleen bestaan in onderlinge verbondenheid
en in afhankelijkheid van elkaar.

Wandelen brengt ons in contact met onze omgeving, met de natuur. Veel mensen gaan graag naar buiten voor de rust, om te genieten van al het moois dat de natuur ons biedt. Het voelt goed om buiten te zijn. Maar we zien de natuur vaak als een decor en voelen ons er geen deel van. We kijken er als het ware van buiten tegenaan.
Het doel van deze wandeling is, aan de hand van delen van het Zonnelied van Franciscus van Assisi, iets van het bewustzijn te laten ontwaken van onze verbondenheid met de aarde en al wat leeft.

Zo voert de wandeling ons vandaag langs de elementen zon en water.
Al wandelend nemen we de tijd opnieuw na te denken over de vraag ‘Hoe verhouden God, de mens en de natuur zich met elkaar binnen het grote geheel?’
Betekent dat iets voor ons persoonlijk? Betekent dat iets voor ons als maatschappij,
hoe we omgaan met elkaar en met de schepping?

Onze broeder zon

Zonnelied:
Wees geprezen, mijn Heer, met al uw schepselen,
vooral door broeder zon
die de dag is en door wie Gij ons verlicht.
En hij is mooi en straalt met grote pracht;
van U allerhoogste, draagt hij het teken.

De zon, hoe zou de aarde zijn zonder zon? Ze was waarschijnlijk koud, donker en ledig, gebleven, zonder leven. De afstand tussen de zon en de Aarde is precies goed voor een leefbare temperatuur op aarde. Daarbij is de zon dé energiebron voor het leven op Aarde, waarbij de groene planten de motor zijn. Zij kunnen zonne-energie opnemen en daarmee CO2 en water omzetten in suikers en zuurstof waar dieren en dus ook mensen van kunnen leven. Wat zouden we zijn zonder zon en planten?

Meditatie

Wie kan er leven zonder zon, zonder licht, zonder warmte?
De zon als beeld van de Liefde
die geen onderscheid maakt tussen zondaars en rechtvaardigen.
Voor ieder gaat hij op.
Kun je ook zeggen
dat in het licht van de zon,
iedereen straalt en licht geeft?
Wij dragen de zon in ons hart,
in ons warme bloed,
in onze harteklop,
in ons mededogen en onze belangeloze liefde,
waarmee we een ander laten stralen
als schepsel van God

Overweeg de meditatie.
Wat doet het licht van de zon met jou?
Wat betekent het voor je?
Kun je de zon zien als symbool van God, zijn aanwezigheid, als symbool van zijn Liefde?

Zuster water

Zonnelied:
Wees geprezen, mijn Heer,
door zuster water
die heel nuttig is en nederig,
kostbaar en kuis.

Water is de bron van ieder leven. Zonder water, geen leven. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en leeg; duisternis lag over de diepte, en de geest van God zweefde over de wateren. En God maakte scheiding: een koepel beschermt tegen de wateren boven de aarde. De wateren op de aarde moeten wijken voor begaanbaar land.
In alle bijbelverhalen heeft water twee kanten:
het is levensnoodzakelijk én het is levensbedreigend.
Franciscus legt de nadruk op de levensnoodzakelijkheid. 

 Meditatie

 

Water moet stromen,
als het stilstaat gaat het stinken.
Uit het water zijn we voortgekomen,
uit die oceaan van leven,
geen dag kunnen we zonder.
Hoe zouden we kunnen leven zonder
haar voeding en koeling?
Het water in ons lichaam is één
met de levenszee.

Wij dragen en we worden gedragen
onze zwaarte voorbij.

           

Overweeg de meditatie.
‘Het water in ons lichaam is levensnoodzakelijk’
Zegt je dit wat? Kun je er iets mee? Hoe zie jij het?

 

Einde van de stiltewandeling:

We zijn aangekomen
misschien zijn we thuisgekomen
in het hier
en in het nu
Wandelen brengt je altijd weer
op je innerlijke weg
en brengt je thuis
Misschien heb je ervaren
dat Aarde en Mens
met elkaar zijn verbonden
we delen in dezelfde oorsprong
Immers met de aarde
en met alle levende wezens
maakt de mens deel uit
van de grote stroom van het leven.

Namens de werkgroep Bezinning & Inspiratie
Immy Zuidema

 

 Gespreksgroep 2022 – 2023

In het komende winterseizoen bespreken we de handreiking van de PKN, “Onopgeefbaar verbonden” over de verhouding Jodendom en christendom

Met deze uitdrukking ‘Onopgeefbaar’ verwoordt de Kerkorde (art. I-7) de bijzondere relatie van de Protestantse Kerk in Nederland met het volk Israël.

De brochure wil mensen met elkaar in gesprek brengen over ‘de weg van God met Israel’ en over onze onopgeefbare verbondenheid met het volk Israel.

 

Aan de hand van de volgende 7 thema’s gaan we met elkaar in gesprek; Volk, Land, Messias/Christus, Schuld en Hoop, Bijbel en verbond, Antisemitisme en Van zondag tot zondag.

We komen samen in Dwingeloo in Over Entinghe op elke derde woensdag van de maand en wel op 19 oktober, 16 november, 18 januari, 15 februari en 15 maart.
Het gesprek is telkens van 14.00 uur – 16.00 uur.

De brochure is gratis en is besteld. Opgeven bij Ds. Daan Bargerbos.
Via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via telefoon: 0521-769070.

 

 =====================================================================================================================================

 Kanselbijbel Nicolaaskerk Op de kansel in de Nicolaaskerk ligt een prachtige Statenbijbel uit 1637 en gedrukt in 1649. Dit kostbare boek heeft een geschiedenis. Toen ds. C. van Schaick op 14 januari 1838 intrede deed in de kerk van Dwingeloo nam hij uit zijn ouderlijk huis zijn Statenbijbel mee. Bij zijn afscheid op 1 februari 1852 liet hij deze bijbel na aan onze kerk. Na jarenlang gebruik als kanselbijbel en later als onderlegger voor de nieuwe Bijbelvertalingen is er nu dringend restauratie nodig. Dit specialistische werk bij een ervaren boekrestaurateur kost ons geld, maar gezien het verhaal van dit boek hebben wij dat er graag voor over. Het moment is nu passend om dit te laten doen, als straks de kerk na de verbouwing weer in gebruik genomen wordt kan de bijbel een mooie plaats krijgen. Wij stellen het op prijs als u ons wilt helpen met een financiële bijdrage voor dit restauratie werk. U kunt een donatie overmaken op bankrekening: NL77RABO03155500190 o.v.v. restauratie kanselbijbel. Voor de geïnteresseerden is het verhaal over deze bijbel te lezen in het boek “Fragmenten uit de geschiedenis van Dwingelo.” door Reinder Smit.