Nicolaaskerk Dwingeloo

Kerkdiensten 2020

 


 Bij de diensten.

Op zondag 2 augustus is er een morgengebed in Dwingeloo, voorbereid door enkele gemeenteleden.

Op zondag 9 augustus staat in Diever het avondmaal gepland, maar het is nog de vraag of we dit door laten gaan; ook hier moeten we dan een creatieve oplossing vinden voor afstand en hygiëne. Voorganger is dan onze pastoraal medewerker ds. Tia Braam.

Op 16 augustus preekt in Dwingeloo mw. ds. A. Westra uit Havelte.

Op 23 augustus komt ds. Wilma v.d. Linden uit Steenwijk naar Diever. 

Op 30 augustus gaat in Dwingeloo voor dhr. Klop uit Zeewolde. In Dwingeloo kent men hem nog uit de tijd dat hij directeur was van RCN de Noordster.

 

 

Fijn dat we elkaar voor t eerst in lange tijd weer kunnen ontmoeten in onze eigen kerk! Met elkaar weer een kerkdienst kunnen houden is toch anders dan het online volgen van een dienst. Het zal wel een beetje wennen zijn, die eerste keer en bovendien gelden er ook speciale corona-spelregels. Dit stukje is om u daarover alvast te informeren.

Het gaat er vooral om dat we met elkaar de 1,5 meter afstand in acht nemen. Dat maakt het ‘bijproaten’ wat lastiger, maar ‘’t is niet aans’. Wat vragen we van u?

-        Dat u bij gezondheidsklachten thuis blijft (hoe jammer dat ook is)

-        Dat u ook vóór het binnengaan van de kerk gepaste afstand houdt

-        Dat u aan de koster (die u buiten ontvangt) uw naam en telefoonnummer opgeeft (zodat we u kunnen bereiken wanneer zich onverhoopt een besmettingsgeval voordoet)

-        Dat u bij het binnengaan even uw handen ontsmet

-        Dat u in de kerk plaats neemt op de plek die de hulpkoster u aanwijst (dat zal waarschijnlijk een andere plek zijn dan waar u normaliter zit)

-        Dat u bij het verlaten van de kerk ook weer de aanwijzingen van de koster opvolgt (achterste banken eerst naar buiten, ook buiten weer de nodige afstand in acht nemen).

We mogen helaas nog niet weer zingen met elkaar, maar dat wil niet zeggen dat er geen muziek in de dienst zal zijn. Wacht u maar af! Wilt u (om te kunnen meelezen) uw eigen liedboek meenemen – dan hoeven onze kerkliedboeken na de dienst niet ontsmet te worden.

In de dienst zal niet onze normale collecterondgang gehouden worden. Bij de uitgang van de kerk zullen collecteschalen staan, maar  u kunt uw bijdrage ook geven via de collecte-app GIVT.

Ten slotte nog: we hebben uitgeknobbeld dat er – met inachtneming van de 1,5 meter afstand – maximaal 50 mensen in onze kerk passen.  In de niet-verwachte situatie dat er zich meer dan 50 kerkgangers melden dan zullen we de extra belangstellenden helaas moeten weigeren. Komt u dus niet te laat svp!

We zien uit naar een fijne dienst met elkaar!