Nicolaaskerk Dwingeloo

Beroepingswerk

Kerkraden voornemens een predikant te beroepen

 

Met vreugde kunnen de kerkenraden van Diever en Dwingeloo u het volgende bekendmaken:

 

Dinsdag 21 juli  heeft de beroepingscommissie bij monde van haar voorzitter Roelof Bolding haar verslag aan de beide kerkenraden aangeboden en daarbij een toelichting gegeven.

De conclusie van het advies luidde:

 

Unaniem draagt de beroepingscommissie voor  dominee  Daan  Bargerbos, momenteel predikant van de protestantse gemeente Gorssel/Epse.

 

Na het aanbieden van het verslag en de toelichting daarop heeft  dominee Bargerbos zich in de vergadering voorgesteld aan de kerkenraden.

Vervolgens hebben de kerkenraden zich beraden en daarna unaniem besloten het advies van de beroepingscommissie over te nemen.

Daarmee kwam een einde aan de activiteiten van de beroepingscommissie; de kerkenraden willen hierbij hun dank uitspreken voor het vele werk dat de commissie heeft verricht, in deze door Corona geplaagde tijd.

De beide kerkenraden hebben donderdag 23 juli vergaderd over het overgenomen advies en zowel de kerkenraad van Diever als ook de kerkenraad van Dwingeloo  heeft vervolgens unaniem besloten om  zondag 26 juli af te kondigen dat zij voornemens zijn een beroep uit te brengen op dominee Bargerbos.

Na deze afkondiging hebben gemeenteleden vanaf nu gedurende 5 dagen de tijd om bezwaar aan te tekenen tegen de door de kerkenraden gevolgde procedure.

Tot uiterlijk 31 juli schriftelijk en voorzien van uw naam en handtekening indienen bij onze scriba:

Mevr. T. Nieuwenhuis, Dwingelerdijk 3, 7991 RH Dwingeloo of per email:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Indien geen bezwaren worden ingebracht zal vervolgens het beroep worden uitgebracht middels een door de voorzitters en scriba’s van de kerkenraden en de voorzitters van de colleges en secretarissen van kerkrentmeesters ondertekende beroepsbrief.

Dominee Bargerbos heeft dan 3 weken de tijd om over het beroep te beslissen. Als hij besluit het beroep te aanvaarden start de door de PKN voorgeschreven procedure om te komen tot een bevestiging en intrede van de predikant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Advertentie Hervormde gemeente Diever en Dwingeloo.

 

Beleidsplan Hervormde gemeente Diever.

 

Beleidsplan Hervormde gemeente Dwingeloo.

 

 Informatiemap Hervormde kerken Diever en Dwingeloo.

 

 Profiel predikant Hervormde kerken Diever en Dwingeloo.