Nicolaaskerk Dwingeloo

Kerkrentmeester

 

Afgelopen juli is de financiële administratie van de Herv. Gemeente Dwingeloo

 overgedragen aan de hr. Mindert Veenstra uit Diever. We zijn de heer Veenstra, die ook al voor de beide kerken in Diever de administratie verzorgt,

 zeer erkentelijk dit ook voor de Herv. Gemeente in Dwingeloo te willen doen.

 Voor vragen betreffende de kerkelijke bijdrage kan u dus voortaan contact opnemen met

 de heer M. Veenstra te Diever tel: 0521 593184 

Het adres voor de ledenadministratie en de administratie voor de Kerkbode veranderen niet.

Deze worden verzorgd door Coby Janssens Esweg 15 te Dwingeloo, tel: 0521 593709

 

KERKBALANS 2019

Het is inmiddels alweer november, vandaar een herinnering betreffende de kerkelijke bijdrage

voor 2019.

Hierbij een vriendelijk verzoek aan een ieder, die aangegeven heeft zelf de toegezegde bijdrage

te zullen overmaken en dit nog niet gedaan heeft, dit bedrag te willen overmaken op:

NL94RABO0373718411 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Dwingeloo. Alvast hartelijk dank!

 

BEGROTING 2020

Op 12 september 2019 is de begroting 2020 besproken en vastgesteld. Deze is vervolgens

in de kerkenraadsvergadering van 17 oktober behandeld en goedgekeurd.

U kunt de begroting inzien bij Coby Janssens, Esweg 15, telefoon: 0521 – 593709

Graag eerst even hiervoor een afspraak maken.

 

ABONNEMENT KERKBODE 2020

 Een vriendelijk verzoek aan degenen die het  abonnementsgeld voor de Kerkbode 2020 nog niet betaald hebben dit bedrag van E. 12,50  voor 15 nov. te willen overmaken op:

NL 75 RABO 0373718462 t.n.v. Hervormde Gemeente Dwingeloo 

Onder vermelding van: Abonnement Kerkblad.

Voor inlichtingen: Coby Janssens tel: 0521 593709

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.