Nicolaaskerk Dwingeloo

Kerkbalans 2020

                                                                 

 

Kerkbalans 2020:

De actie is nog in volle gang.  Hopelijk heeft u uw toezegging formulier ruimhartig ingevuld. We adviseren u om zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid om uw toezegging automatisch te laten afschrijven. Willen degene die wel zelf overmaken niet vergeten hun registratienummer te vermelden. Dankzij de vele vrijwilligers worden de antwoordenveloppen weer bij u opgehaald. Fijn als u deze alvast klaar hebt liggen. Ook wordt zeer op prijs gesteld als u deze zelf bij de kerkbalansloper in de bus wilt doen. Het adres staat op de envelop vermeld!   Hartelijk dank alvast voor uw medewerking.

Heeft u geen kerkbalans ontvangen en wilt u toch bijdragen? Neem dan contact op met de kerkrentmeesters via het contactadres: Coby Janssens, Esweg 15 tel: 0521 593709 Een gift is natuurlijk ook altijd van harte welkom.

Het bankrekeningnummer voor Kerkelijke Bijdrage:  NL 94 RABO 0373718411 CVK Herv. Gemeente Dwingeloo