Nicolaaskerk Dwingeloo

ANBI

 

Hervormde gemeente Dwingeloo

RSIN- of fiscaal nummer: 002637881

Contactadres:

Scriba: Dwingelderdijk 3, 7991 RH Dwingeloo

Tel. 0521-591549

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Bestuurssamenstelling:

Zie contactgegevens

Doelstelling: 

Zie: Profiel van de gemeente

Beleidsplan:

Zie document

Bekijk eveneens beleidsplan van de landelijke Protestantse Kerk: 

 'Met Hart en Ziel: beleidsplan 2013 - 2016 voor de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland'

 

Beloningsbeleid
Zie website PKN 
Zie Actief in de Kerk - Arbeidsvoorwaarden   

 

Activiteiten

 Zie website

   

Hervormde gemeente te Dwingeloo

College van Kerkrentmeesters - Jaarrekening 2021

 Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie

 

 

Begroting

 

Rekening

 

Rekening

 

 

2022

2021

2020

 

Opbrengsten en Baten

 

 

 

 

 

 

Opbrengsten onroerende zaken

12.000

10.885

11.801

 

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

-500

-1.125

54

 

Bijdragen van leden en anderen

57.000

65.255

61.700

 

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

2.500

 

162.822

 

2.822

 

Totaal baten A

71.000

237.838

76.378

 

Uitgaven en Kosten

 

 

 

 

 

 

Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen

6.000

384.531

12.565

 

Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en

950

432

1.158

 

inventarissen

 

 

 

 

 

 

 

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

38.000

42.687

37.833

 

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

2.500

813

1.779

 

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen

3.850

3.807

3.856

 

Salarissen en vergoedingen

2.000

2.513

1.492

 

Kosten beheer, administratie en archief

14.750

9.533

10.479

 

Rentelasten/bankkosten

500

 

529

 

427

 

Totaal lasten A

68.550

444.845

69.590

 

Operationeel resultaat (A)

 

 

 

 

 

 

2.450

-207.007

6.788

 

Incidentele baten en lasten

 

 

 

 

 

 

Incidentele baten

-

132.251

-

 

Incidentele lasten

-

 

-

 

-

 

Incidentele baten en lasten (B)

-

132.251

-

 

Resultaat verslagjaar (A+B)

 

 

 

 

 

 

2.450

-74.756

6.788

 

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen

 

 

 

 

 

 

Onttrekkingen bestemmingsreserves

-

218.950

6.050

 

Onttrekkingen bestemmingsfondsen

-

-

-

 

Toevoegingen bestemmingsreserves

-

-132.251

-

 

Toevoegingen bestemmingsfondsen

-

 

-

 

-

 

Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)

-

86.699

6.050

 

Resultaat naar Algemene reserve (D)

 

 

 

 

 

 

2.450

11.943

12.838

 


 

Ingediend op 21-06-2022                                                                                                                                         1

 

 

 


 Hervormde gemeente te Dwingeloo

 College van Kerkrentmeesters - Jaarrekening 2020

Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie

 

 

Begroting

 

Rekening

 

Rekening

 

 

2020

2020

2019

 

Opbrengsten en Baten

 

 

 

 

 

 

Opbrengsten onroerende zaken

16.700

11.801

10.012

 

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

50

54

2.107

 

Opbrengsten levend geld

55.000

61.700

64.566

 

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

7.500

 

2.822

 

2.492

 

Totaal baten A

79.250

76.378

79.178

 

Uitgaven en Kosten

 

 

 

 

 

 

Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen

6.600

12.565

211.501

 

Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en

-

1.158

5.122

 

inventarissen

 

 

 

 

 

 

 

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

35.700

37.833

42.621

 

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

1.750

1.779

1.371

 

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen

4.625

3.856

4.115

 

Salarissen en vergoedingen

1.000

1.492

924

 

Kosten beheer, administratie en archief

3.475

10.479

9.778

 

Rentelasten/bankkosten

300

 

427

 

517

 

Totaal lasten A

53.450

69.590

275.950

 

Operationeel resultaat (A)

 

 

 

 

 

 

25.800

6.788

-196.772

 

Incidentele baten en lasten

 

 

 

 

 

 

Incidentele baten

-

-

661.771

 

Incidentele lasten

-

 

-

 

-

 

Incidentele baten en lasten (B)

-

-

661.771

 

Resultaat verslagjaar (A+B)

 

 

 

 

 

 

25.800

6.788

464.999

 

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen

 

 

 

 

 

 

Onttrekkingen bestemmingsreserves

-

6.050

-

 

Onttrekkingen bestemmingsfondsen

-

-

-

 

Toevoegingen bestemmingsreserves

-20.000

-

-375.000

 

Toevoegingen bestemmingsfondsen

-

 

-

 

-

 

Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)

-20.000

6.050

-375.000

 

Resultaat naar Algemene reserve (D)

 

 

 

 

 

 

5.800

12.838

89.999

 


 

 

 

 College van Kerkrentmeesters - Jaarrekening 2019

 

Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie

 

 

Begroting

 

Rekening

 

Rekening

 

 

2019

2019

2018

 

Baten

 

 

 

 

 

 

Opbrengsten uit bezittingen

17.000

12.120

24.547

 

Bijdragen gemeenteleden

53.550

64.566

63.255

 

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

2.500

2.492

7.492

 

Incidentele baten, onttrekkingen bestemmingsreserves

5.000

 

661.771

 

6.169

 

Totaal baten

78.050

740.949

101.463

 

Lasten

 

 

 

 

 

 

Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)

50.112

42.621

45.003

 

Bestedingen kerkdiensten, catechese en

800

1.371

1.750

 

gemeentewerk

 

 

 

 

 

 

 

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

4.750

4.115

4.782

 

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)

11.700

211.501

11.096

 

Salarissen en vergoedingen

1.950

924

1.567

 

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

8.400

10.295

6.591

 

Lasten overige eigendommen en inventarissen

1.400

5.122

4.929

 

Incidentele lasten, toevoegingen bestemmingsreserves

2.750

 

375.000

 

22.492

 

Totaal lasten

81.862

650.950

98.210

 

 

Resultaat verslagjaar

 

 

 

 

 

 

-3.812

89.999

3.253

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    1