Nicolaaskerk Dwingeloo

ANBI diaconaat

 

1.Naam van de diaconie

Diaconie Hervormde gemeente Dwingeloo

 

2.RSIN / Fiscaalnummer: 824104845

 3.Contactgegevens (post- of bezoekadres, telefoonnummer of emailadres)

Scriba: Dwingelerdijk 3, 7991 RH Dwingeloo

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

4.Bestuurssamenstelling

Het College van Diakenen bestaat uit 4 diakenen. Vanuit het college wordt een voorzitter, scriba en een penningmeester gekozen. Zes maal jaar wordt het werk van de diaconie besproken. Aan het einde van het jaar presenteert de penningmeester de begroting voor het volgend jaar. In de eerste helft van het jaar, stelt de penningmeester met behulp van een financieel adviesbureau de jaarrekeningen op. Deze wordt eerst in de diaconie en vervolgens in de Kerkenraadsvergadering besproken.

 

5.Het eigen beleidsplan

De diaconie dient de materiële steun binnen en buiten de kerkelijke gemeente. Iedere zondag is de eerste collecte bestemd voor de diaconie, waarbij de bestemming afgekondigd wordt. Zij verdelen dit geld, samen met het geld dat door rente van kapitaal ter beschikking is, onder de landelijke ver­plichte of  regionaal aanbevolen en zelf uitgekozen doelen. Een min of meer gelijke verdeling over projecten van het werelddiaconaat, landelijke instellingen en regionale - en plaatselijke projecten (niet noodzakelijk ‘christelijk’ van opzet) wordt nagestreefd. In samenwerking met de gereformeer­de diaconie en de diaconie van de evangelisatievereniging is de laatste jaren steeds een gemeen­schap­pelijk doel gekozen dat met een substantieel bedrag over geruime tijd gesteund wordt. Dit verdient voortzetting.

Plaatselijk blijft het zaak op de hoogte te raken van mensen met minimaal inkomen en betalingspro­blemen. In 2010 is een ‘Diaconaal fonds Westerveld’ opgericht, waarin wij mee doen. In zorgvraag door sociaal isolement, gebrek aan zorg of overbelasting van mantelzorgers kan de diaconie financieel bijstaan of ook assisteren in het vrijwilligerswerk. Contact met andere vrijwilligersorganisaties als De Zonnebloem zijn daarbij heel gewenst.

De diaconie betaalt ook de plaatselijk bloemengroeten vanuit de kerkelijke gemeente. Met Kerst wordt de groep van 75-jarigen bedacht met een attentie, betaald door de diaconie.

 Regelmatig wordt verslag van de collecteopbrengsten en gesteunde doelen in het kerkblad gedaan. Aankondiging van collectes gebeurt daar; een enkele keer met foldermateriaal in de kerkdiensten.

 Het beleidsplan van de Hervormde Gemeente van de PKN te Dwingeloo 2015-2020 kunt u hier vinden

 Het beleidsplan van de protestantse kerk kunt u hier vinden.

 

 6.Het beloningsbeleid

 De diaconie van de Hervormde Gemeente heeft geen personeel in dienst. Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

 7.De doelstelling van de instelling

De diaconie dient de materiële steun binnen en buiten de kerkelijke gemeente.

 

 8.Verslag van de uitgeoefende activiteiten

 Iedere zondag is de eerste collecte bestemd voor de diaconie, waarbij de bestemming afgekondigd wordt. Zij verdelen dit geld, samen met het geld dat door rente van kapitaal ter beschikking is, onder de landelijke ver­plichte of  regionaal aanbevolen en zelf uitgekozen doelen. Een min of meer gelijke verdeling over projecten van het werelddiaconaat, landelijke instellingen en regionale - en plaatselijke projecten (niet noodzakelijk ‘christelijk’ van opzet) wordt nagestreefd.

 

 9.Een financiële verantwoording